قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
شروع کلاسها از شنبه 9 اسفند ماه می باشد.

((( مشاهده برنامه کلاسی )))

    this template designed and developed by Ahmad Azimi

    مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

    مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی