1417002
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
449
594
2950
1417002

IP شما : 54.146.98.143
امروز: 2019-05-23 23:57:02

اطلاعیه واحد آموزش پیرامون انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

اطلاعیه واحد آموزش پیرامون انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
پیرو تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند چنانچه در زمان انتخاب واحد با یکی از مشکلات و یا سوالات ذیل مواجه شدند به طریقی که ذکر گردیده اقدام نمایند:

الف: دانشجو در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد نشده است:
این دانشجویان
چنانچه سامانه سجاد مهلت انتخاب واحد را تمدید نکرد (درصورت تمدید سامانه کارشناسان آموزش هیچ انتخاب واحدی را ثبت نخواهد کرد)
پس از مراجعه به واحد مالی و اخذ رسید تسویه حساب و همچنین رسید پرداخت شهریه علی الحساب طبق برنامه زمانبندی ذیل به واحد آموزش مراجعه نمایند:
دانشجویان کاردانی روز یکشنبه 28 شهریورماه از ساعت 10 الی 15
دانشجویان کارشناسی روز دوشنبه 29 شهریورماه از ساعت 10 الی 15
پس از این تاریخ اگر دانشجویی فاقد انتخاب واحد باشد انصرافی محسوب می شود
ب: کلاس مورد تقاضای دانشجو دارای تداخل زمان کلاسی یا امتحان بوده و یا ظرفیت آن تکمیل شده است
دانشجو بایستی فرم ذیل را تکمیل کرده و تا تاریخ 31/6/95 به واحد آموزش تحویل دهد.
پس از جمع آوری و بررسی فرم ها نتایج قبل از زمان حذف و اضافه به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد و دانشجو در زمان حذف و اضافه تغییرات دلخواه را در برنامه خود لحاظ خواهد کرد.
ج: دانشجو متقاضی درسی می باشد که ارائه نشده است:
این دانشجویان فرم ذیل را تکمیل کرده و تا تاریخ 31/6/95 به واحد آموزش تحویل دهند. پس از جمع آوری و بررسی فرم ها در صورت رسیدن به حد نصاب کلاس ارائه شده و دانشجو در زمان حذف و اضافه نسبت به انتخاب اقدام نماید.
واحد آموزش

 

فرم درخواست درس جهت نیمسال اول 951

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | اطلاعیه واحد آموزش پیرامون انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395