1417047
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
44
450
2995
1417047

IP شما : 54.146.98.143
امروز: 2019-05-24 01:02:22

تغییر روند ثبت نمرات و فرایند تجدید نظر

تغییر روند ثبت نمرات و فرایند تجدید نظر

به منظور تسهیل و تسریع در روند ثبت و تجدید نظر نمرات مراحل زیر جهت اجرا از نیم سال اول تحصیلی 96-95 ابلاغ می‌گردد:

مراحل ثبت و تجدید نظر نمرات
1- مدرس پس از برگزاری امتحان هر درس تا 7 روز پس از پایان تمامی امتحانات در مرکز، فرصت دارد تا نمره را ویرایش و ثبت نماید.
2- از روز هشتم پس از پایان تمامی امتحانات دانشجویان در صورت نیاز می¬توانند به مدت 3 روز، نسبت به ثبت درخواست تجدیدنظر در سامانه اقدام نمایند.
3- مدرسان موظفند طی مدت 2روز، درخواست تجدیدنظر نمرات دانشجویان را بررسی و نسبت به رد یا تایید درخواست اقدام نمایند.
4- در صورت عدم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نمرات توسط مدرس، دانشجو می‌تواند کاربرگ تجدیدنظر را به همراه مستندات به شورای آموزشی مرکز تحویل دهد.
5- شورای آموزشی مرکز می‌بایست حداکثر ظرف مدت 72 ساعت تقاضا را بررسی و به شورای آموزشی واحد استانی ارسال نماید.
6- شورای آموزشی واحد استانی طی مدت 48 ساعت (2روز کاری) می¬بایست تقاضاهای مورد نظر را رسیدگی و نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام نماید.

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | تغییر روند ثبت نمرات و فرایند تجدید نظر