1374690
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
215
422
215
1374690

IP شما : 207.46.13.8
امروز: 2019-02-23 11:41:06

فرم طرح درس

قابل توجه اساتید گرامی
پیرو نامه شماره 95/21969/خ تاریخ 23/11/95 واحد استانی دانشگاه جامع مدرسین در پایان هر ترم می بایست فرم طرح درس را مطابق با سرفصل درسی مصوب و ساعات درسی تکمیل نموده و در اختیار مرکز آموزشی قرار دهند.
لذا از مدرسین گرامی خواهشمند است فرم مذکور را پس از تکمیل  تا پایان وقت چهارشنبه 5 مرداد ماه به آموزش مرکز تحویل دهند.
ضمنا مدرسین موظف به معرفی منابع درسی ذکر شده در استاندارد آموزشی می باشند و در صورت تخلف موضوع در کمیته نظارت و ارزیابی استان مطرح و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

 

دانلود فایل فرم طرح درس

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | فرم طرح درس