1374802
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
327
422
327
1374802

IP شما : 54.197.24.206
امروز: 2019-02-23 12:44:11

زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 به تفکیک نیمسال ورود

 

توضیحات:
دانشجویانی که ورودی بمهن ماه 93 به قبل می باشند (یعنی ترم جدید ترم 6 و یا بیشتر می باشند ) امروز 12 شهریورماه مجاز به انتخاب واحد هستند.
دانشجویان ورودی مهرماه 1394 (که ترم جدید ترم 5 تحصیل انها می باشد) روزهای 13 و 14 و 15شهریورماه مجاز به انتخاب واحد هستند.
دانشجویان ورودی بهمن ماه 1394 (که ترم جدید ترم 4 تحصیل انها می باشد) روزهای 16 و 17 و 18 شهریورماه مجاز به انتخاب واحد هستند.
دانشجویان ورودی مهر ماه 1395 (که ترم جدید ترم 3 تحصیل انها می باشد) روزهای 19 و 20 و 21 شهریورماه مجاز به انتخاب واحد هستند.
دانشجویان ورودی بهمن ماه 1395 (که ترم جدید ترم 2 تحصیل انها می باشد) روزهای 22 و 23 شهریورماه مجاز به انتخاب واحد هستند.

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 به تفکیک نیمسال ورود