1374861
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
386
422
386
1374861

IP شما : 54.197.24.206
امروز: 2019-02-23 13:15:45

تقویم انتخاب واحد ترم 961

دانشجویان گرامی
*بر مبنای جدول فوق نسبت به انتخاب واحد در زمان مقرر اقدام نمایید
*دانشجویان  در زمان مقرر خود انتخاب واحد نمایند تا با مشکل پر شدن کلاس مواجه نشوند
*دانشجویانی که مهلت ایشان جهت انتخاب واحد گذشته است منتظر اعلام زمان تمدید باشند
*مرکز دسترسی به انجام انتخاب واحد و یا مشاهده دروس انتخابی ندارد
*فعلا در خصوص انتخاب واحد نیاز به مراجعه به مرکز و تماس نیست
*فقط چنانچه رمز شما قفل شده است و یا رمز را فراموش کرده اید با اموزش تماس بگیرید

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | تقویم انتخاب واحد ترم 961