1417011
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
8
450
2959
1417011

IP شما : 54.146.98.143
امروز: 2019-05-24 00:14:48

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396


اطلاعیه مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396
نظر به اینکه برخی دانشجویان در زمان مقرر جهت انتخاب واحد نتوانسته اند جهت ثبت دروس انتخاب خود اقدام نمایند دانشگاه جامع علمی کاربردی مهلتی را جهت این دانشجویان اختصاص داده است تا انتخاب واحد ایشان توسط کارشناسان مرکز انجام شود.
به همین منظور شایسته است دانشجویان گرامی فرم ذیل را تکمیل کرده و به کارشناسان اموزش تحویل نمایند تا پس از بررسی نسبت به ویرایش انتخاب واحد دانشجویان اقدام گردد.
نکات مهم:
مهلت ارائه فرم ها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 29 شهریور ماه می باشد
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد
صرفاً فرم هایی که به واحد آموزش تحویل گردد بررسی خواهد شد از تحویل فرم به سایر قسمت ها خودداری نمایید
در طول این مدت هیچگونه ویرایش انتخاب واحدی انجام نخواهد شد لذا دانشجویان محترم بجز تحویل فرم درخواست دیگری نداشته باشند.
کلیه درخواست ها، پیشنهاد ارائه کلاس و ... بصورت مکتوب و مشخص بودن اسامی و امضای متقاضیان به واحد آموزش ارائه گردد.

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | اطلاعیه مهم آموزش در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396