1274717
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
5
549
554
1274717

IP شما : 54.81.196.35
امروز: 2018-08-19 00:09:16

کاربرگ مشخصات اعضاي هيات علمي دانشجويان و کارمندان شاهد

به منظور داشتن آمار و اطلاعات صحيح و دقيق از جمعيت شاهد ايثارگر، کاربرگ مشخصات اعضاي هيات علمي دانشجويان و کارمندان شاهد و ايثارگر در آدرس

http://isar.msrt.gov.ir/isargaran

موجود مي باشد. مشمولين با مراجعه به آدرس فوق نسبت به تکميل و ارسال مشخصات اقدام نمايند.

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | کاربرگ مشخصات اعضاي هيات علمي دانشجويان و کارمندان شاهد