1202189
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
170
744
2019
1202189

IP شما : 54.196.47.145
امروز: 2018-04-24 07:24:13

معرفی نمایندگان رشته ها

از کلیه دانشجویان خواهشمند است جهت معرفی نماینده رشته خود تا تاریخ 10/03/93 به امور فرهنگی مراجعه نمایند.

معرفی یک نفر نماینده از هر رشته ضرورری و الزامیست.

مسئول امور فرهنگی - محمدرضا کاظمی

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | معرفی نمایندگان رشته ها