1416956
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
403
594
2904
1416956

IP شما : 46.229.168.142
امروز: 2019-05-23 23:05:14

سرفصل دروس مصوب جدید

کاردانی

مدیریت و خدمات اجتماعی

کاردانی حرفه ای مدیریت - امور اداری

کاردانی حرفه ای امور بیمه

کاردانی حرفه ای امور تعاون

کاردانی حرفه ای بازاریابی

کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابرسی

کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری دولتی

کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری صنعتی

کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالیاتی

کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی 92

کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی 93

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

فرهنگ و هنر

کاردانی حرفه ای طراحی لباس

کاردانی حرفه ای معماری - معماری داخلی

 

کارشناسی

 مدیریت و خدمات اجتماعی

کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اشخاص

کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اشخاص(اجرا دوره مهر 95)

کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اموال

کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اموال( اجرا دوره مهر 95)

کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه مسئولیت

کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی

کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری دولتی

کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی

کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون

فرهنگ و هنر

کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس کودک و نوجوان

 

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی