1430836
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
636
454
2790
1430836

IP شما : 54.152.38.154
امروز: 2019-06-19 09:10:13

اطلاعیه کلاس های جبرانی

اطلاعیه کلاس های جبرانی

شنبه-ریاضی پیش - استاد فرحبخش - 17-15
دوشنبه - اصول بازاریابی - استاد رمضانی - 15-13
سه شنبه مبانی سازمان - استاد رمضانی - 17-15
سه شنبه - فارسی - استاد کوشیار - 17-15
چهارشنبه - فارسی - استاد کوشیار - 17-15
چهارشنبه - ریاضی پایه - استاد اکرمی - 17-15
جمعه - ریاضی و کاربرد - استاد معماری - 12-08 طبق برنامه اعلامی
جمعه - حقوق بازرگانی پیشرفته - استاد قره گزلو - 14-08 طبق برنامه اعلامی
جمعه - زبان - استاد برمایون - 11:30-08:30 - طبق برنامه اعلامی
this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | اطلاعیه کلاس های جبرانی