1374710
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
235
422
235
1374710

IP شما : 54.197.24.206
امروز: 2019-02-23 11:56:16

بازدید کلاس کاربینی استاد جباری رشته های کسب و کار و بازاریابی چهارشنبه 13 دی

دانشجویان رشته های کسب و کار و بازاریابی جهت بازدید کلاس کاربینی استاد جباری روز چهارشنبه 13دیماه ساعت 11:30 در  مرکز حضور یابند
دانشجویان قبل از شروع بازدید فرم های کاربینی را از انتشارات مرکز دریافت نمایند.
حضور کلیه دانشجویان مرتبط الزامی بوده و غیبت به منزله کسب نمره صفر می باشد.

this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | بازدید کلاس کاربینی استاد جباری رشته های کسب و کار و بازاریابی چهارشنبه 13 دی