1417002
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید این هفته
بازدید کل
449
594
2950
1417002

IP شما : 54.146.98.143
امروز: 2019-05-23 23:57:02

لیست بدهکاران مالی مرکز علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قابل توجه دانشجویان گرامی

به پیوست، لیست  دانشجویان بدهکار به این مرکز جهت تسویه حساب گذاشته می شود. خواهشمند است دانشجویانی که نامشان در این لیست قرار دارد جهت تعیین تکلیف به واحد مالی مراجعه نمایند. 

 

نام نام خانوادگی رشته مبلغ شهریه جمع پرداختی مانده
سجاد شربتی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 6369016 6350000 19016
علیرضا ناظران کاردانی حرفه ای بازاریابی 12233557 12213836 19721
مریم خطیبی نژاد کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 19276746 18971007 305739
عمران كاوه کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 12494375 12188604 305771
امیرحسین طاهری شریف آباد کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 18030034 17602994 427040
منیره سنخواستی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 20641353 20046634 594719
علی حسنی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 21276758 20616685 660073
علی اضغر عودی دشتبیاض کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 753908 0 753908
علیرضا زاهدی پور کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 5767420 5000000 767420
حسن چاوشان کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 18846056 17856422 989634
مرجان سعیدی شبانی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 24035735 22722484 1313251
ام البنین غلامی زهاب کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 13348779 11691516 1657263
پوریا قادری بافتی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 8000306 6321870 1678436
سیدفرجاد ناظمی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 21401775 19694636 1707139
گلناز افرازه کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 17088009 15289254 1798755
مریم ملکی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 24177643 22202769 1974874
سیدشیبت الحمد حسینی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12242005 10228073 2013932
زین العابدین محمودی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12242005 10228073 2013932
فهیمه اکبری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 6321870 4300000 2021870
احمد اشوری قندشتن کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 25398607 23367371 2031236
میثم غضنفری کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28106916 26065847 2041069
حمید صایمی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 26476055 24416038 2060017
محمد کرد کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12458390 10327109 2131281
علیرضا سعیدنژاد کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28453680 26312869 2140811
رضا ابراهیمی افین کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 10886715 8720000 2166715
غلامرضا کمالی پور کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13051142 10875416 2175726
امیر خاوری هاشمی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12558155 10369016 2189139
وحید برهانی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28140767 25931334 2209433
محمد موسی پورپرویزی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13330614 11057073 2273541
زهرا نخعی زاده کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13392978 11097609 2295369
جواد خداخواه عیدگاهی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 18846056 16522231 2323825
حامد وطن پرست کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 11650792 9321870 2328922
حمید معمرناوخی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 27959997 25630922 2329075
سیده فائزه شیرازیان کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28482603 26153528 2329075
سیدجلیل جوادی مقدم کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13514163 11176380 2337783
محمد زروندی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 27536103 25125107 2410996
زهرا لسانی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 27820629 25407654 2412975
مسعود كوچكي کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12663444 10228073 2435371
مهدی خسروی خیراباد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 26661019 24212301 2448718
تکتم جلالی قناد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 26661019 24212301 2448718
سیده فاطمه بنی هاشمی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13573594 11120729 2452865
محمد حشمتی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 14125704 11573899 2551805
رضا نیک پی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13915430 11342922 2572508
حسین خدادادی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 23721579 21110843 2610736
علی فلاحی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 19556218 16932393 2623825
خلیل فهیمی نیا کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 2638676 0 2638676
مهدی رحمتی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 22435121 19793299 2641822
محمد خاوری هاشمی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 13027992 10369016 2658976
صالح مهماندوست کجغنه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 28158490 25468023 2690467
الیاس رئیسی یکتا کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 23833435 21053261 2780174
یاسر سمرقندی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 8530685 5715740 2814945
کاظم عبدالهی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 17554366 14737420 2816946
زهره رستمی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 2863480 0 2863480
سیده منیره میروزاده کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 14874915 12011435 2863480
آرمان دستوری کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 5981110 3000000 2981110
محمد نوروزي کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 3006654 0 3006654
سیدعلیرضا کلاتی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 25565322 22236969 3328353
هدی کمال ابادی فراهانی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 6369016 3000000 3369016
مصطفی غلامی دهشکی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 28042081 24573878 3468203
جلال لعل رضایی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 26992871 23498955 3493916
ایمان هدایت پورسنقری کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 6228073 2500000 3728073
سمیرا طاهری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 13200245 9460000 3740245
مجید جهانگرد کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28171843 24334072 3837771
هنگامه چشمی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 4015379 0 4015379
صبا مجدی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 23326499 19220932 4105567
حسین مهرفر کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 27546948 23254717 4292231
سیداحسان بامشکی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 23242094 18910910 4331184
اشرف طالبیان کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 26091923 21590212 4501711
سیدعلی محمودی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 25954588 21421748 4532840
ابراهیم جلالی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 28562881 23807224 4755657
مرتضی رویین تن کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 16564528 11599290 4965238
علی خیاط کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 13792712 8824875 4967837
حميدرضا نيرومندوجداني اول کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 11390578 6369016 5021562
حجت مهدیزاده کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 10640725 5599290 5041435
فرزانه کربلائی محمدنژاد کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 26644690 21467026 5177664
رضا صفایی فر کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 24180805 18942701 5238104
سیدکاظم موسوی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 23589319 18321110 5268209
علیرضا بختونیا کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28219734 22942337 5277397
ندا شیخعلی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 11646955 6369016 5277939
سعید اخوت علی اباد کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 12106609 6824875 5281734
سیدایمان خدادادحسینی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 14478555 9144261 5334294
محمدرضا مختاری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 12660280 7304630 5355650
علی افخمی احمدیان کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 11757574 6370000 5387574
مهرداد محروقی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 20140223 14652535 5487688
جواد نظری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 26244808 20703509 5541299
افسانه منصوري مقدم کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 11646955 6069016 5577939
مسعود حیدری کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 11184470 5599290 5585180
جواد فخار کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 5670350 0 5670350
حسین بوکانی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 5670350 0 5670350
ملیحه منصوری باب هوتک کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 12142505 6450735 5691770
ملیحه جوانمردسیار کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 25926827 20230178 5696649
مهدی پروانه سیاهدشت کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 5715740 0 5715740
امیررضا داوطلب کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 5715740 0 5715740
محمد یزدان پرست کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 11954493 6228073 5726420
كاظم جلالي مقدم کاردانی حرفه ای بازاریابی 11977180 6225000 5752180
علی شاکر کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 11546485 5767420 5779065
علي ثقوري کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12159403 6369016 5790387
مریم پارسا کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12092512 6228073 5864439
مهدی ظهوریان وحیدباغبان کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 24579046 18703268 5875778
محمد مروی مقدم کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 12718150 6825000 5893150
فاطمه سادات معاون اسلامي کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12301778 6369016 5932762
مهدی نصیرزیدانلو کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 27474082 21513253 5960829
سعید غلامی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 11588305 5600000 5988305
حمیدرضا مددی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 12691686 6700971 5990715
موسی الرضا رسولی مقدم کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 26962909 20955695 6007214
مهدی کریم زاده فیض آبادی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 19242028 13225261 6016767
سیمین رضایی رضوان کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 27638813 21605619 6033194
رضا روشندل کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 17954414 11877203 6077211
مجتبی صولتی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12472628 6369016 6103612
پرهام اختری کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 22295989 16175740 6120249
فاطمه تیزگوش کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 12109865 5981110 6128755
فرزانه عرفانی آزرده طوسی کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 24671620 18535147 6136473
حمیدرضا احمدی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 12495942 6321870 6174072
حسين حاجي پور کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12558155 6369016 6189139
قربان جمشیدی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12558155 6369016 6189139
مازيلا اسكندري کاردانی حرفه ای بازاریابی 6213836 0 6213836
محمد برهانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 12546110 6321870 6224240
حسن عاقلي پور کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 6228073 0 6228073
حسین فروردین کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 12588720 6322000 6266720
علی ظفری کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 24867693 18587865 6279828
زینب سنجری کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12516539 6230000 6286539
مهدی شادکریق کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 24899624 18609522 6290102
حسین نجاریان کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 15455336 9138888 6316448
سيدمحمدعلي نقوي کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 6321870 0 6321870
فریبا مهرخانی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 27546949 21213755 6333194
کیوان تیموری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 13181171 6830000 6351171
محمدحسن مخمل باف کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 13328989 6964000 6364989
پوریا برزگر کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 6369016 0 6369016
علیرضا اخوان کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 18210791 11833580 6377211
مرتضی جلال کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 18202155 11819900 6382255
ظهير خيشه کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12647876 6228073 6419803
محمدرضا میری فریمانی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12663444 6228073 6435371
مهرداد سیدی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12663444 6228073 6435371
حسن حيدري کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12663444 6228073 6435371
علیرضا شادکام کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28490865 22025136 6465729
داود سلمانی زاده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 12578711 6017756 6560955
مصطفی فرهادی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 18276131 11637180 6638951
کامران زمانی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 27764000 21090000 6674000
جواد فروزش کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 21652461 14950000 6702461
محسن محمدي فرد کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 6762651 0 6762651
مرتضی ناصری کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 6762651 0 6762651
علیرضا جاودانی شانه سازاول کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 15358680 8495916 6862764
مریم ظفرشاه نژاد کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 28895257 22025136 6870121
هادي كبيري کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13343411 6462651 6880760
زهره دهقان تازیک کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 13407142 6500000 6907142
فرشته بختیاری بژکانی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 13407142 6330000 7077142
محمد فرخ تقی آبادی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 17220244 10000000 7220244
علی ابراهیم زاده کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 16095617 8715740 7379877
فرزانه ابریشمی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 13407142 6021870 7385272
اعظم پیروی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 19349688 11792951 7556737
بهاره ارم کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 18273920 10715740 7558180
سیدحسین سیدی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 13251724 5458236 7793488
سعید اعظمی کاریزی کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی 16771762 8250000 8521762
هما اوغازي کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 13392978 4262827 9130151
سيدهادي موسوي کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی 12967273 3500000 9467273
مهدی بلندبالا کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 24180805 14508986 9671819
مهدی اسمعیل پورزرمهری کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اموال{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 24794623 14850000 9944623
ابراهیم جهانی محمداباد کاردانی حرفه ای بازاریابی 10416752 0 10416752
امیرمحمد قلم زن فنونی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 10722831 0 10722831
رجب میرزائی کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 24452867 13422902 11029965
علیرضا باقری کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 22632942 10734565 11898377
علیرضا روچینی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 12206557 0 12206557
مصیب نظریان کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-بیمه اشخاص{اجرای دوره از پذیرش بهمن94} 27803589 15512075 12291514
هاشم سابقي کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری 12498383 0 12498383
عباس امامی کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 24541897 8000000 16541897
مهرداد شکری کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 26315443 3000000 23315443
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
this template designed and developed by Ahmad Azimi

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوی | لیست بدهکاران مالی مرکز علمی کاربردی تعاون، کار و رفاه اجتماعی